KUTSU Helsingin Luistinkiitäjät ry:n SYYSKOKOUKSEEN ke 16.12.2020 klo 19:30-20:30

2.12.2020

Tervetuloa Helsingin Luistinkiitäjät ry:n syyskokoukseen keskiviikkona 16.12.2020 klo 19:30-20:30.

Kokous järjestetään etäyhteyksin Teamsin – välityksellä. Teams-linkki: Liity kokoukseen napsauttamalla tätä.

Valtioneuvosto on päättänyt väliaikaisesta poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista, osuuskuntalasta, yhdistyslaista ja eräistä muista yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi. Päätös on tullut voimaan 3.10.2020 ja sallii yhdistyksen pitää seuran kokouksen etäyhteyksin ilman että sitä on mainittu seuran säännöissä.

Asialista:

1.       kokouksen avaus
2.       valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi       ääntenlaskijaa
3.       todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4.       hyväksytään kokouksen työjärjestys
5.       esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
6.       päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7.       Muut kokouskutsussa määrätyt asiat
                          Ei ole muita asioita
8.       kokouksen päättäminen

 

Terveisin, Helsingin Luistinkiitäjät ry, Hallitus