HLK Syyskokous 3.12.2109

19.11.2019

HLK:n syyskokous pidetään Oulunkylän tekojääradalla kerhohuoneessa tiistaina 3.12. klo 1800

Syyskokouksen asialistalla on säännöissä määrätyt asiat:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. Muut kokouskutsussa määrätyt asiat
  8. kokouksen päättäminen

 

Tervetuloa!