HLK:n syyskokous 12.11.2018

31.10.2018

Klo 18:00 alkaen Paikka Oulunkylän liikuntapuisto / 2 krs kokoustila Käskynhaltijantie 11, 00640 Helsinki

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto

6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

- HLK:n hallitus esittää, että Ilkka Rahnastolta vapautunut paikka seuran hallituksessa täydennetään Pekka Holopaisella

8. kokouksen päättäminen