Kutsu HLK kevätkokoukseen Ke 27.6 klo 18:00

13.6.2018

Seuran kevätkokous pidetään Ke 27.6 klo 18:00 Oulunkylän tekojääradan kokoustilassa 2.krs

Agenda

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 8.1. seuran uudet säännöt.

9. kokouksen päättäminen

 

Kohdassa 8. palkitaan seuran kauden 2016-17 ansioituneet luistelijat