Kutsu HLK kevätkokoukseen Ke 7.6 klo 18:30

22.5.2017

Seuran kevätkokous pidetään Pirkkolan Uimahallin kahvilatilassa 7.6 klo 18:30

Agenda

1. kokouksen avaus

2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle

6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

7. valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

 8.1. seuran uudet säännöt.

9. kokouksen päättäminen

 

Kohdassa 8. palkitaan seuran kauden 2016-17 ansioituneet luistelijat