Helsinki kaupunki ottaa vetovastuun Myllypuron jääurheilukeskuksesta

17.4.2009

Kun valtion rakentamisavustukset vuodelle 2009 julkistettiin tänään, Myllypuron jääurheilukeskus ei ollut tukea saaneiden hankkeiden listalla. Hanke siirtyy nyt Helsingin kaupungin omaan valmisteluun.

"Asiasta syntyi yhteisymmärrys maaliskuun lopulla", kertoo hanketta vetänyt Ilkka Rahnasto, "Helsingin kaupunki tekee asiasta oman hankesuunnitelmansa kevään ja kesän aikana, ja jos hankkeen kustannusarvio edelleen vastaa tämänhetkistä käsitystä noin 12 miljoonan euron kokonaiskustannuksista, rahoituspäätökset tehdään siltä pohjalta." Käytännössä tämä tarkoittaa rakentamisen aloittamisen viivästymistä ainakin ensi talveen. Se pysyy kuitenkin opetusministeriön rahoitussuunnitelmissa.

"Tämä oli hankkeen kannalta hyvä ratkaisu", toteaa Rahnasto,"Helsingin kaupunki ei lähde tekemään tämänsuuruisesta hankeesta hankesuunnitelmaa ilman vakavaa toteutustarkoitusta, ja myös valtion tuki hankkeelle on helpommin toteutettavissa, kun toteuttajana on kaupunki eikä järjestöjen omistama osakeyhtiö".

Hanketta on tähän asti ajanut Myllypuron Jääurheilukeskus Oy, jonka Suomen Luisteluliitto ry ja Suomen Taitoluisteluliitto ry perustivat v. 2005. Samana vuonna yhtiö teetti hankkeesta yksityiskohtaisen hankesuunnitelman, joka saatiin valmiiksi vuoden 2005 lopulla eli noin kolme vuotta sitten. Voimakas rakennuskustannusten nousu uhkasi murentaa hankkeen toteutuskelpoisuuden, mutta kun rakentamiskustannusten nousu katkesi syksyllä 2008, hankkeesta tuli jälleen houkutteleva.

Jääurheilukeskus muodostuisi suunnitelmien mukaan täysimittaisesta 400 metrin pikaluisteluradasta, kahdesta erityisesti taitoluistelua palvelevasta kaukalosta ja muista tiloista. Jääurheilukeskuksen on arvioitu selviytyvän tuotoillaan omista käyttömenoistaan ja osasta pääomakustannuksia, mutta sekä valtion että Helsingin kaupungin merkittävä osallistuminen on alusta asti ollut hankkeen toteuttamisen edellytys. Helsingin kaupunki päättää nyt uudessa hankesuunnitteluvaiheessa lopullisesta tilaohjelmasta.